Cjenik

Usluge servisa, tehničara, inženjera, programera i projektanta

000023Programer sat

sat za programerske poslove na dogovorenom projektu

1h500,00 kn

ŠifraNaziv i opisKol.Jed.mj.Cijena
000017 Tehničar / sat
sat srednje zahtjevnih poslova (tehničar/sat)
1 h 360,00 kn
000018 Sistemski tehničar sat
sat zahtjevnih poslova
1 h 460,00 kn
000019 Servisni sat
sat serviserskih poslova računala, ups-uređaji, pisači itd. 
1 h 250,00 kn
000028 Dolazak na lokaciju
cijena dolaska na lokaciju
    100,00 kn
000057 Dijagnostika     100,00 kn

 

 

HTML i CMS usluge

ŠifraNaziv i opisKol.Jed.mj.Cijena
000029 Izrada serverske CMS stranice
rad s bazom podataka, serversko programiranje, security, CMS administracija - do 100 stranica
    490,00 kn
000030 Izmjena na postojećim CMS stranicama     390,00 kn
000031 Izrada HTML stranica s dizajnom i strukturom     420,00 kn
000032 Izmjena na postojećim HTML stranicama
Izmjena na postojećim HTML stranicama (tekst i slika) Stranica/sat (dizajn/html priprema)
    380,00 kn

 

 

Cjenik radova za inozemstvo

ŠifraNaziv i opisKol.Jed.mj.Cijena
000049 Tehničar / sat
sat srednje zahtjevnih poslova (tehničar/sat)
1 h 47,00 €

000050 Inženjer / sat
sat zahtjevnih ili nadzornih poslova (inženjer/sat)
1 h 65,00 €

 

 

Napomene uz cjenik:

Sve cijene koje su u €, plativo u kunama po prodajnom tečaju ZGB na dan plaćanja i ne uključuju PDV.

Instalacija i konfiguriranje uključuju osnovno integriranje mrežnih servisa sa okolišem, ali ne i instalaciju klijenata.

Osnova cijena rada uključuje osnovni radni sat na lokaciju na području grada Zagreba. Cijena se uvećava za iznos dolaska na području grada Zagreba, za one klijente koji nemaju sklopljen ugovor o održavanju. Plaća se osnovna cijena prvog sata, bez obzira na vrijeme koje može biti i kraće od jednog sata. Za instalirane aplikacije i programe na uništenoj ili neispravnoj opremi ne odgovaramo.Radni sati za zamjenu dijelova opreme kupljene u Saguaro info koju su u jamstvenom roku neće biti obračunati. Dodatne instalacije aplikacija, spašavanje podataka i restore podataka, te ostala podešavanja se posebno naplaćuju preme cjeniku radnog sata usluge.

Sve cijene vrijede za usluge obavljene u radnom vremenu ponedjeljak - petak od 8:00 do 16:00

Za rad izvan radnog vremena navedene cijene usluga povećavaju se za (ukoliko nije drugačije definirano): 
 +50% za rad izvan radnog vremena i subotom
 +100% za rad nedjeljom i državnim praznicima

Zadržavamo pravo promjene cijena bez predhodne najave.

Preporučujemo nazvati za veće projekte i druge tipove usluga!

Cijene su iskazane bez PDV-a.

Usluge van Zagreba obračunavaju se po radnom nalogu i  prijeđenoj kilometraži (50% cijene 1 litre goriva Eurosuper).

Za inozemstvo se obračunava cijena dnevnice, putnih troškova i smještaja te radnih sati po radnom nalogu. 

Početak intervencije i rada računa se kao prvi radni sat.

Posebni poslovi npr. dostava i instalacija teškog tereta na više etaže i sl. dogovoraju se posebno.

Saguaro info d.o.o.

Saguaro info d.o.o. za informatiku i trgovinu
OIB 56941305823; MB 1374176; MBS 080230004

Gorice 114/b, 10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 2313 200

LinkedIn