Naša misija

Naša je misija da svojim poslovanjem, kroz inovacije i unapređenja kontinuirano stvaramo nove vrijednosti korisnicima svojih usluga, svojim poslovnim partnerima, te zaposlenicima.

Saguaro info d.o.o.

Saguaro info d.o.o. za informatiku i trgovinu
OIB 56941305823; MB 1374176; MBS 080230004

Gorice 114/b, 10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 2313 200

LinkedIn