Open-E DSS V7 je robusna i nagrađivana enterprise aplikacija za pohranu podataka koja pruža odličnu kompatibilnost sa industrijskim standardom, širokom paletom raznovrsnog hardvera, te je najjednostavnija aplikacija za korištenje i upravljanje.
www.open-e.com

Saguaro info d.o.o.

Saguaro info d.o.o. za informatiku i trgovinu
OIB 56941305823; MB 1374176; MBS 080230004

Gorice 114/b, 10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 2313 200

LinkedIn