U suradnji sa Server Mark d.o.o. nudimo Pantheon ERP vertikalno rješenje za Digi industrijske vage. Pomoću našeg jedinstvenog vertikalnog rješenja moguća je dvostrana komunikacija u realnom vremenu između jedne ili više vaga i ERP sustava.

Saguaro info d.o.o.

Saguaro info d.o.o. za informatiku i trgovinu
OIB 56941305823; MB 1374176; MBS 080230004

Gorice 114/b, 10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 2313 200

LinkedIn