Udaljeno spajanje (Team Viewer)

Za pomoć korisnicima nudimo uslugu udaljenog spajanja. Umjesto dolaska na lokaciju, moguće je manje greške i kvarove riješiti spajanjem tehničara na Vaše računalo sa udaljene lokacije. Cijela procedura spajanja na Vaše računalo svedena je na minimum zahtijeva, u nekoliko lakih koraka. 


Potrebno je pokrenuti program na linku ispod i pročitati ID radne stanice te lozinku za spajanje tehničaru koji će se nakon toga spojiti na Vaše računalo.

Za Microsoft Internet Explorer korisnike:
- kliknite na link
- nakon što se pojavi dialog, kliknite na RUN
- zatim još jednom na RUN
- kada se program pokrene, pročitajte ID i lozinku tehničaru.

Za korisnike ostalih preglednika (Mozilla, Chrome):
- spremite program na računalo
- nađite lokaciju spremljenog programa
- pokrenite TeamViewerQS.exe
- ostali koraci su opisani iznad. 

 

Saguaro info d.o.o.

Saguaro info d.o.o. za informatiku i trgovinu
OIB 56941305823; MB 1374176; MBS 080230004

Gorice 114/b, 10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 2313 200

LinkedIn