Opći uvjeti servisa opreme

Uvjeti popravka opreme i uređaja u Saguaro info servisu

Uređaje koji su na popravku isporučujemo samo uz predočenje predmetnog radnog naloga.

Jamstvo se dokazuje računom o kupovini i/ili ovjerenim i ispravno popunjenim jamstvenim listom, iako je jamstvo većine uređaja moguće provjeriti prema serisjkom broju uređaja.

Softversko podešavanje opreme i softverski problemi NE SPADAJU U JAMSTVO i takvi popravci se naplaćuju posebno.

Za podatke na opremi, uređajima i tvrdim ili SSD diskovima donesenim na servis ne odgovaramo.

Pokušaj spašavanja podataka sa tvrdih diskova, USB memorija ili SSD diskova naplaćuje se prema važećem cjeniku servisa.

Za konfiguracije preklopnika, usmjerivača, vatrozida, multifunkcijskih uređaja donesenim na servis ne odgovaramo!

Uređaje zaprimljene na vanjamstveni servis/popravak ne isporučujemo prije izvršene uplate troška popravka, te predanu potvrdu o uplati ili po izvještaju banke o pristigloj uplati.

Predajom uređaja na vanjamstveni servis stranka prihvaća uvjete servisa o naplati dijagnostike kvara, te ukoliko odustane od popravka obavezna je platiti troškove dijagnostike prema važećem cjeniku servisa.

Kvarovi u jamstvenom periodu na opremi i uređajima biti će otklonjeni bez naplate samo ako NISU izazvani mehaničkim utjecajem, nenormalnim ambijentalnim pojavama ili rukovanjem u suprotnosti sa uputstvima o rukavanju i korištenju za predmetni uređaj.

Rezervni dijelovi ugrađeni u opremu ili uređaje koji NISU pod jamstvom ostaju u vlasništvu servisa, sve do uplate punog iznosa popravka prema predanom računu.

Jamstvo na popravak iznosi 3 mjeseca te obuhvaća rad i ugrađene rezervne dijelove.

Jamstvo se odnosi samo na identičan kvar, odnosno neispravnost iste komponente i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog uređaja.

Za uređaje koji nisu preuzeti sa servisa u roku duljem od 90 dana nakon obavijesti da se isti mogu preuzeti ne odgovaramo.

Saguaro info ne naplaćuje preuzimanje i povrat opreme koje je u jamstvenom roku i koja je kupljena kod nas na teritoriju grada Zagreba, također to vrijedi i za opremu koja je kupljena kod nas , a vanjamstvenog je roka za opremu ili uređaj.

Za svu ostalu opremu i uređaje vrijedi cjenik dostave prema važećem cjeniku.

 

Saguaro info d.o.o.

Saguaro info d.o.o. za informatiku i trgovinu
OIB 56941305823; MB 1374176; MBS 080230004

Gorice 114/b, 10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 2313 200

LinkedIn