Sustav članstva i stručnog usavršavanja

Sustav se temelji na integraciji vođenja članstva kako za udruge, tako i za institucije kao što su Komore koje imaju potrebu za točnom i kvalitetnom evidencijom svoji članova. Sustav je integriran IzzyOffice sustavom i Sustavom za upravljanje dokumentima, te kao takav čini cjelinu za upravljanje poslovanjem korisnika. Stručno usavršavanje načinjeno je prema Pravilniku o stručnom usavršavanju u graditeljstvu (NN 82/05). Također ovaj sustav nudi i mogućnost evidencije prisutnosti polaznika seminara putem identifikacijskih kartica. Sastoji se od web sučelja i lokalne aplikacije na računalu klijenta. Dio koji se bavi vođenjem članstva također sadrži i sustav Stegovnog suda za članove koji su iz bilo kojeg razloga u nekoj vrsti stegovnog postupka.

Veći korisnici ovog sustava su: HKIGHKISHKIEHKOIGPosmrtna pripomoć.

Komora Posmrtna

 

 

Saguaro info d.o.o.

Saguaro info d.o.o. za informatiku i trgovinu
OIB 56941305823; MB 1374176; MBS 080230004

Gorice 114/b, 10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 2313 200

LinkedIn