Uvjeti korištenja HELPDESK sustava

Osnovni je zadatak Helpdesk sustava je  omogućiti korisnicima Saguaro info IT rješenja i onima koji to žele postati, savjetodavnu pomoć u primjeni informacijskih tehnologija, aplikativnih rješenja i Interneta. 

Najvažnija usluga koju pruža Helpdesk Saguaro infa je pomoć korisnicima u radu davanjem izravnih usmenih ili pismenih uputa, odnosno upućivanje na odgovarajuću adresu na kojoj korisnici mogu riješiti svoj problem. 

Svi korisnici sustava dužni su ispravno popunjavati podatke u skladu sa pravilima rada sa kojima su upoznati putem help dokumenta za rad na Helpdesku iz razloga jer se za svakog korisnika zahtjev na sustavu može smatrati i narudžbom za pojedini zahtjev.

Saguaro info d.o.o.

Saguaro info d.o.o. za informatiku i trgovinu
OIB 56941305823; MB 1374176; MBS 080230004

Gorice 114/b, 10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 2313 200

LinkedIn