Uvjeti korištenja web stranica

Sadržaj i fotografije, aplikacije i programi objavljeni na www.saguaro.hr u vlasništvu su Saguaro infa ili su vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba koje su Saguaro info  dale pristanak na objavljivanje tih materijala.

Ukoliko se materijali objave i koriste sa ovog  weba, treće osobe su dužne na mediju na kojemu koriste materijale navesti Saguaro info (www.saguaro.hr) kao izvor.
 
Uporaba materijala sa weba u komercijalne svrhe dozvoljena je samo uz pismeno odobrenje Saguaro infa  ili vlasnika materijala objavljenog na webu Saguaro infa.
 
Saguaro info ne preuzima odgovornost za sadržaj na vanjskim web-stranicama na koje vode poveznice sa web stranica Saguaro info.
 
Saguaro info ne snosi odgovornost za eventualnu štetu na računalu nastalu preuzimanjem datoteka s ovog weba ili s web-stranica do kojih korisnici dođu putem poveznice s javnog weba Saguaro infa.
 
Saguaro info zadržava pravo da u svakom trenutku promjeni sadržaj na stranicama weba, ali ne preuzima odgovornost za njihovu istinitost i potpunost, a posebno za sadržaj vanjskih stranica.

Saguaro info d.o.o.

Saguaro info d.o.o. za informatiku i trgovinu
OIB 56941305823; MB 1374176; MBS 080230004

Gorice 114/b, 10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 2313 200

LinkedIn